Zpravodajství
Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR jednal o novele Občanského zákoníku
14.06.2016 | Legislativa | Aktuální infoservis | Přečteno: 1 819x
Dne 9.6.2015 od 13.00 hodin proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zasedání ústavněprávního výboru, který se zabýval novelou Občanského zákoníku. V rámci zasedání ústavněprávního výboru byl načten pozměňovací návrh poslance J. Zavadila, kterým by se změnil občanský zákoník a Rejstříkový zákon.

Navrhovaná změna by měla přinést zejména odborovým organizacím neformální postup při zápisu údajů do veřejného rejstříku a ten by se měl týkat nejen vzniku, ale i změny a zániku odborových organizací.

Poslanec Zavadil poukázal zejména na problémy současného právního stavu, která mají odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, zdůraznil, že jde o společný požadavek odborů i zaměstnavatelů a v neposlední řadě, že současný právní stav je v rozporu s přijatými  a platnými Úmluvami Mezinárodní organizace práce.

Přijetím navrhované změny by tedy došlo k nápravě vadného protiprávního stavu. Stanovisko ministra spravedlnosti JUDr. R. Pelikána však bylo, po krátké diskuzi, zamítavé. Předložený Pozměňovací návrh tedy Ministerstvo spravedlnosti nemůže podpořit.

Vzhledem k další delší rozpravě k jiným bodům novely Občanského zákoníku bylo jednání ústavněprávního výboru PSČR přerušeno a zasedání bude pokračovat dne 23.6.2016. Lze předpokládat, že v daném termínu se bude jednat o přijetí či nepřijetí navrhovaného pozměňovacího návrhu.

 

Do systému vložil:
Urbánek Miroslav
Další články
Titulek
Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR podpořil pozměňovacího návrh J. Zavadila