Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR podpořil pozměňovacího návrh J. Zavadila
24.06.2016 | Legislativa | Aktuální infoservis | Přečteno: 2 809x

23. 6. 2016 od 11.30 hodin pokračovalo přerušené jednání ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se zabývalo novelou Občanského zákoníku. Jednání pokračovalo rozpravou k předneseným bodům. Diskuze byla vedena i ke všem předneseným pozměňovacím návrhům.

Při závěrečném hlasování byl pozměňovací návrh poslance Zavadila, i přes nesouhlas Ministerstva spravedlnosti, ústavněprávním výborem přijat.

O celém návrhu novely Občanského zákoníku bude nyní jednat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Do systému vložil: Nestěrová Jaroslava
Další články
Titulek
Informace - periodické prohlídky zaměstnanců
Vyhláška č. 401/2022 Sb. - zahraniční stravné pro rok 2023
Vyhláška č.467/2022 Sb. - cestovní náhrady pro rok 2023
Novelizace vyhlášky č. 511/2021 Sb. s účinností od 20.8.2022
Novelizace vyhlášky č.511/2021 Sb. ve znění vyhlášky č.47/2022 Sb.
Vyhláška č.511/2021 Sb. - cestovní náhrady r. 2022
Vyhláška č.589/2020 Sb. - Cestovní náhrady
Ústavněprávní výbor Parlamentu ČR jednal o novele Občanského zákoníku