Informace z jednání ve VAS a.s. Jihlava
10.11.2016 | Odbory | OS DLV | region: Oblast II. - Renata Dvořáková manažer | Odvětví: Vodovody a kanalizace, vodní hospodářství | Přečteno: 2 118x

Dne 8. 11. 2016 se uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnavatele Vodárenské akciové společnosti a.s. (VAS a.s.) s představiteli Odborového svazu DLV, sdružení ZO a základní odborové organizace, jako zástupců zaměstnanců ve VAS a.s. Jihlava.

Předmětem jednání byly konzultace možné situace, kdy by v důsledku právních jednání statutárního města Jihlavy došlo k změně provozovatele infrastruktury vč. ČOV.

Účastnící se shodli v názoru, že v takovém případě by se věc měla posuzovat jako převod činnosti k jinému zaměstnavateli, tj. ze společnosti VAS a.s. Jihlava na statutární město Jihlava (případně na jím povolaného jiného provozovatele zařízení), na kterého by měly přejít ve smyslu ust. § 338 a násl. zák. práce všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů stávajících 45 zaměstnanců VAS a.s., včetně závazků plynoucích z uzavřené podnikové kolektivní smlouvy.

Do systému vložil:
Další články
Titulek
Odpověď předsedy vlády ČR na zaslanou Petici OS DLV
Sportovní hry Chorvatsko 2022
Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
Humanitární pomoc Ukrajině
VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ
Pomoc obětem energetické krize
NOVÁ ADRESA OS DLV
2. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Aktuální přehled služeb a výhod OS DLV pro všechny členy OS
Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
Pomoc ZO OS DLV Stora Enso po tornádu
Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ukončení provozu pevné telefonní linky – ústředí OS DLV Praha
ZMĚNA E-MAILOVÝCH ADRES Odborového svazu DLV