Z jednání komise OS DLV
16.02.2021 | Komise | Lesní hospodářství | Odvětví: Papírenský průmysl, LH, DP a ostatní průmysl | Přečteno: 73x

Dne 11. února 2021 se uskutečnilo první jednání odborné odvětvové komise OS DLV pro papírenský průmysl, lesní hospodářství, dřevozpracující průmysl a ostatní průmysl formou videokonference.

Členové komise byli informováni o činnosti OS DLV – o VII. Sjezdu OS DLV, zasedání orgánů v době po Sjezdu OS DLV a jednáních, která se vedou s příslušnými ministerstvy a svazy zaměstnavatelů. Dále předsedkyně OS DLV, JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová předala členům komise informaci o činnosti ČMKOS – informovala o novém vedení s.r.o. SONDY, o připravovaném Mítinku „Konec levné práce“ a připravovaných výjezdech do regionů.

Předsedkyně OS DLV, JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová následně informovala o kolektivním vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně. Pro rok 2021 jsou uzavřeny 4 kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví voda, papírenský průmysl, dřevařský průmysl a lesnický průmysl.  KSVS pro Papírenský průmysl vyjednával tým vyjednavačů kol. Nestěrová a kol. Szilagyi, pro Dřevařský průmysl vyjednávali kolektivní smlouvu kol. Nestěrová a kol. Štěrba. U KSVS lesnického průmyslu došlo pouze ke sjednání dodatku smlouvy v části B.-mzdová, který kopíruje nařízení vlády ČR o minimální mzdě.

Následně se členové komise informovali o aktuálním stavu v podnicích, kde působí, o průběhu a výsledku kolektivního vyjednávání, a dále byly diskutovány aktuální problémy, jako je čerpání podpory Antivirus a stravenkový paušál.

Příští jednání odborné komise se uskuteční opět formou videokonference.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Jednání na Ministerstvu zemědělství