Aktuální informace k pobytu v Lázních Luhačovice
12.05.2021 | Ostatní nabídky | Zajímavosti | Přečteno: 56x

Dle aktuálně platných nařízení mohou lázně od 11. května 2021 poskytovat péči pacientům, kteří:
- absolvovali negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 48 hodin,
- absolvovali negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 48 hodin,
- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
- mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Není možné akceptovat výsledky samotestování. Antigenní testy musí být profesionální a musí je provádět vyškolený zdravotnický personál, který má povinnost zápisu údajů a výsledků provedených testů do zdravotnických informačních systémů.

Před nástupem na pobyt lázně požadují po klientech podepsané čestné prohlášení, měří se teplota a během pobytu jsou dodržována opatření, která slouží k ochraně pacientů během pobytu v lázních a k prevenci šíření onemocnění COVID-19.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Roušky na pracovištích skončí
Vláda schválila zvýšení důchodů a prodloužení programu Antivirus A
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
MPSV - Doporučený postup zaměstnavatele
Mimořádné opatření MZ ČR - změny v testování zaměstnanců
Vláda schválila návrh Národního plánu obnovy
Kampaň Mysli na lesy - 1.část
Kampaň Mysli na lesy
Deklarace ze sociálního summitu v Portu - Portský sociální závazek
Rozvolnění mimořádných opatření od 10.5.2021
Den Evropy
Veřejná sbírka Podpořme pozůstalé pečovatelů v sociálních službách
Přehledně seznam změn od 4. května a od 10. května 2021
Mimořádné opatření MZ ČR platné od 3.5.2021
Lesnická výzva II. - aktualizace