Kampaň Mysli na lesy
14.05.2021 | Ostatní nabídky | Zajímavosti | Přečteno: 48x

Příští týden startuje kampaň Mysli na lesy, která má za cíl zvýšit povědomí o stavu českých lesů, o FSC certifikaci lesů i zpracovatelského řetězce a v ideálním případě i zlepšit přístup k lesnímu hospodaření.

Facebook:
https://www.facebook.com/czechfsc.cz/videos/898849553993926

Instagram: (@fsc_czech)

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=GD_bnmWnCx0

Jejím základem bude série 4 na sebe navazujících videí, kterými bude provádět Tomáš Klus a která budou komunikovat pro FSC důležitá témata. Mezi ně patří:
-    Šetrné lesní hospodaření
-    Dopad klimatické změny na lesy
-    Lesní FSC certifikace jako jedno z možných řešení
-    FSC certifikace zpracovatelského řetězce  - jakožto cesta jak dostat takové dřevo mezi spotřebitele

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Roušky na pracovištích skončí
Vláda schválila zvýšení důchodů a prodloužení programu Antivirus A
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
MPSV - Doporučený postup zaměstnavatele
Mimořádné opatření MZ ČR - změny v testování zaměstnanců
Vláda schválila návrh Národního plánu obnovy
Kampaň Mysli na lesy - 1.část
Deklarace ze sociálního summitu v Portu - Portský sociální závazek
Aktuální informace k pobytu v Lázních Luhačovice
Rozvolnění mimořádných opatření od 10.5.2021
Den Evropy
Veřejná sbírka Podpořme pozůstalé pečovatelů v sociálních službách
Přehledně seznam změn od 4. května a od 10. května 2021
Mimořádné opatření MZ ČR platné od 3.5.2021
Lesnická výzva II. - aktualizace