Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
30.09.2021 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 341x

Ve dnech 23.-24.září 2021 se v TOP HOTELU Praha uskutečnilo setkání zástupců organizačních jednotek našeho odborového svazu.

Na tomto dvoudenním shromáždění byly účastníkům podány informace o činnosti svazu a jeho orgánů, informace o hospodaření svazu a o činnosti odborných komisí. Oblastní manažeři informovali o činnosti oblastí, dále se diskutovalo o dopadu pandemie SARS-CoV-2 na firmy a jejich zaměstnance. Také se řešila problematika veřejného rejstříku a různé právní dotazy, které vysvětloval právník OS DLV.

Na prvním dni jednání vystoupili pozvaní hosté, a to: ministr zemědělství ČR ing. Toman Miroslav, CSc., náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR ing. Muřický Eduard, personální ředitel VEOLIA ČR, a.s., ing. Slezák Petr a místopředseda ČMKOS JUDr. Samek Vít.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Foto k článku
Další články
Titulek
Den protestů
Podpora Dne protestů
Oznámení o podpoře Dne protestů
Podpora Dne protestů
Podpora Dne protestů
Oznámení stávky sociálním partnerům v působnosti OS DLV
Podpora Dne protestů
Den protestů - informace
4. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Jednání Malé tripartity v lesním hospodářství
Smuteční oznámení o úmrtí pana Jiřího Řeháka
OS DLV nesouhlasí s plánovaným zvýšením DPH na vodné a stočné
Demonstrace NE 68!
Podpora OS DLV firmě Nexen
Zveřejnění nových formulářů na intranetu