2. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
27.10.2021 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 112x

V pátek 22.října 2021 proběhlo celostátní kolo soutěže středních odborných škol, kterou vyhlásil Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a spoluorganizátorem byla opět Střední lesnická škola Žlutice.

Soutěž je určena pro jednotlivce a 3členná družstva a skládá se z teoretických a praktických vědomostí z problematiky BOZP a poskytování předlékařské první pomoci.

Na začátku soutěže absolvovali žáci krátké školení od zdravotníků a získali cenné rady.  Samotná soutěž byla rozdělena do 3 částí. První část byla teoretická ve formě písemného testu z oblasti BOZP. Druhá část byla praktická, kdy žáci obdrželi fotografie s modelovou situací a museli odhalit chyby na nich a navrhnout správná opatření. Třetí část byla teoreticko-praktická, ve které soutěžící poskytovali první pomoc.

Jsme rádi, že i v této nelehké době se soutěže zúčastnila 4 družstva. Vítězem se stalo družstvo SOŠ lesnické a strojírenské Šternberk.

Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře v prostorách Střední lesnické školy Žlutice a kromě hodnotných cen si soutěžící odnesli spousty informací a načerpali mnoho zkušeností.

Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Foto k článku
Další články
Titulek
Odpověď předsedy vlády ČR na zaslanou Petici OS DLV
Sportovní hry Chorvatsko 2022
Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
Humanitární pomoc Ukrajině
VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ
Pomoc obětem energetické krize
NOVÁ ADRESA OS DLV
Aktuální přehled služeb a výhod OS DLV pro všechny členy OS
Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
Pomoc ZO OS DLV Stora Enso po tornádu
Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ukončení provozu pevné telefonní linky – ústředí OS DLV Praha
ZMĚNA E-MAILOVÝCH ADRES Odborového svazu DLV
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS dopravy