Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
12.05.2022 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 76x

Není na co čekat!
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (OS DLV) vyhlásil celonárodní petici, ve které žádá vládu ČR, aby přistoupila k urychlené regulaci cen energií zemního plynu a pohonných hmot.

Požaduje, aby vláda obdobně jako v okolních zemích zasáhla proti rostoucím cenám potravin, nákladům na bydlení a znehodnocování mezd a platů zaměstnanců a úspor zaměstnanců.  Vláda by měla udělat vše pro zachování důstojného života českých zaměstnanců a důchodců. Předsedkyní petičního výboru je předsedkyně OS DLV JUDr. Jaroslava Nestěrová. „Denně jsme konfrontováni našimi členy odborových organizací a vyzýváni jako představitelé odborů k akci. Povinností odborů je vystupovat proti jakékoliv vládě, která připouští zhoršování postavení zaměstnanců a v minulosti tak odborové svazy v rámci ČMKOS činily.  Čelíme historicky největší inflaci, snažíme se korektně vyjednávat růst mezd s našimi zaměstnavateli, ale to, co jsme vyjednali, brutálně znehodnocuje dvouciferná inflace.

Naši petici podporují odborové svazy: UZO – Unie zaměstnanců obchodu, ČMOS pracovníků školství a Odborový svaz dopravy. Věřím, že se k ní připojí i další odborové svazy v rámci ČMKOS,“ uvedla J. Nestěrová.

Petici veřejně podporuje i Rada seniorů ČR.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Humanitární pomoc Ukrajině
VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ
Pomoc obětem energetické krize
NOVÁ ADRESA OS DLV
2. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Aktuální přehled služeb a výhod OS DLV pro všechny členy OS
Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
Pomoc ZO OS DLV Stora Enso po tornádu
Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ukončení provozu pevné telefonní linky – ústředí OS DLV Praha
ZMĚNA E-MAILOVÝCH ADRES Odborového svazu DLV
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS dopravy
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS ZSP
Informace z jednání ve VAS a.s. Jihlava