Zasedání tripartity LH
22.06.2022 | Komise | Lesní hospodářství | Přečteno: 9x

V úterý dne 14. června 2022 se uskutečnilo v budově Ministerstva průmyslu a obchodu pravidelné zasedání zástupců malé tripartity, kterého se zúčastnili zástupci MZe Mgr. P. Mlynář, MPO Ing. E. Muřický, za OS DLV JUDr. J. Nestěrová, Ing. P. Dvořák a O. Štěrba, za stranu zaměstnavatelů Ing. P. Jelínek za ALDP, Ing. Švec za ČAZLH a Ing. J. Groda za LČR s.p..
Jako host vystoupil předseda Klastru Česká peleta Ing. Vladimír Stupavský s příspěvkem „Aktuální situace v poptávce a dostupnosti po dřevních palivech“.

Program jednání:

-              Zahájení, organizační záležitosti

-              Aktuální informace z oblasti lesnicko-dřevařského sektoru

-              Aktuální informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání

-              Aktuální situace v poptávce a dostupnosti po dřevních palivech

-              Různé

V rámci aktuálních otázek jsme byli seznámeni s tím, že v současné době MPO ve spolupráci s hospodářskými partnery a Ministerstvem financí připravuje na základě Sdělení Evropské komise ohledně dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině, základní parametry programu podpory na dodatečné náklady na energie kvůli výjimečně vysokým cenám zemního plynu a elektrické energie. V případě, že dojde na vládní úrovni k rozhodnutí o poskytnutí této podpory, lze předběžně očekávat, že tato podpora by se mohla pohybovat v řádech jednotek až desítek miliard korun.

Dále byli přítomni seznámeni se stavem kolektivního vyjednávání KSVS a s vedením sociálního dialogu mezi sociálními partnery.

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Zasedání tripartity LH
Z jednání komise OS DLV
Jednání na Ministerstvu zemědělství