Zveřejnění nových formulářů na intranetu
11.01.2023 | Odbory | OS DLV | Přečteno: 32x

Formuláře
ZO - Přehled o majetku a závazcích za rok 2022,
ZO - Přehled o příjmech a výdajích za rok 2022
a Potvrzení odborové organizace o zaplacení ČP v r. 2022
- viz sekce DOKUMENTY - HLAVNÍ DOKUMENTY - FORMULÁŘE OS DLV

Do systému vložil: Svobodová Irena
Další články
Titulek
Projednání Petice proti drahotě v Senátu
3. ročník soutěže Bezpečné dny v práci
Petice OS DLV
Odpověď předsedy vlády ČR na zaslanou Petici OS DLV
Sportovní hry Chorvatsko 2022
Tisková zpráva - Odborové svazy proti drahotě
Humanitární pomoc Ukrajině
VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ
Pomoc obětem energetické krize
NOVÁ ADRESA OS DLV
Aktuální přehled služeb a výhod OS DLV pro všechny členy OS
Společné oblastní shromáždění předsedkyň/předsedů ZO/MO OS DLV
Pomoc ZO OS DLV Stora Enso po tornádu
Odborový svaz DLV vyjadřuje podporu odborářům a zaměstnancům Liberty Ostrava
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci