Jednání Malé tripartity v lesním hospodářství
12.06.2024 | Komise | Lesní hospodářství | Přečteno: 117x

Dne 5.6.2024 proběhlo na Konopišti na Staré myslivně zasedání Rady sociálních partnerů v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu ČR.

Program jednání:

Zahájení, organizační záležitosti

Aktuální informace z oblasti lesnicko-dřevařského sektoru

Aktuální informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání

Různé

Jednání se zúčastnili zástupci MZe Mgr. P. Mlynář, Ing. P. Vašíčková, MPO Ing. E. Muřický, Ing. L. Novotná, za OS DLV JUDr. J. Nestěrová, Ing. P. Dvořák, za stranu zaměstnavatelů Ing. I. Ševčík za ALDP a Ing. M. Švec za ČAZLH, za LČR, s.p. Ing. Dalibor Šafařík PhD. a další hosté.

Na jednání MT předsedkyně OS DLV informovala o sociálním dialogu a o průběhu kolektivního vyjednávání KSVS.

OS DLV uzavřel pro rok 2024 5 KSVS, a to 2 pro odvětví vodního hospodářství, pro odvětví lesního hospodářství, pro odvětví dřevařského průmyslu, pro odvětví papírenského průmyslu. Pro odvětví papírenského průmyslu a dřevařského průmyslu byly uzavřeny Dodatky o prodloužení platnosti KSVS na rok 2024. Pro odvětví lesnického průmyslu byl uzavřen Dodatek č.1 pro část B mzdovou.

Odborový svaz nebude v tomto roce organizovat soutěž BOZP - Bezpečné dny v práci.

Dále byla podána informace o aktuálním legislativním procesu a o jednání k novele ZP.

Zástupci ministerstev přítomné informovali o aktuální situaci v odvětví, o jednání v Bruselu, o stavu legislativních prací, o novele zákona o myslivosti, a především novele zákona o lesích. Nepříznivě bylo hodnoceno rozšiřování ochranného bezzásahového území, což způsobuje snížení těžby dřevní hmoty. Odvětví papírenské prosperuje, na rozdíl od dřevařského a lesního průmyslu.

Stále pokračuje kritická situace ve financování lesního hospodářství v souvislosti s národním plánem obnovy.

Lesní hospodářství statistické údaje za rok 2023 publikované ČSÚ - viz příloha

Do systému vložil: Svobodová Irena
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Statistika 2023---
Další články
Titulek
Nová surovinová politika pro dřevo
Jednání Malé tripartity v lesním hospodářství
Zasedání malé tripartity LH
Generálním ředitelem podniku Lesy ČR byl jmenován Dalibor Šafařík
Zasedání tripartity LH
Zasedání tripartity LH
Zasedání tripartity LH
Z jednání komise OS DLV
Jednání na Ministerstvu zemědělství