Zpravodajství
16 - 30 z 142
Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou?
Manuál Úřadu práce
Schválený program ANTIVIRUS
Odbory pomáhaly
TK MPSV
TK MPSV - Ošetřovné a Program ochrany zaměstnanosti Antivirus
Covid-19 - preventivní opatření pro oblast pracovního místa/pracoviště
Výzva záchranářů
Koronavirus - co by měli vědět přeshraniční pracovníci
16 - 30 z 142