Zpravodajství | Odbory
1 - 15 z 26
Odbory v regionech 2019
Kampaň ČMKOS Odbory v regionech 2017
Prohlášení účastníků Sněmu ČMKOS ze dne 23.5.2017
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS dopravy
Vyjádření podpory stávkové pohotovosti OS ZSP
V. Sněm ČMKOS
II. konference ke koncepční novele zákoníku práce
Informace z jednání ve VAS a.s. Jihlava
Konference ke koncepční novele zákoníku práce
Premiér ČR v Mondi Štětí
Jednal VII. Sjezd OZ DLV na Slovensku
1 - 15 z 26